ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2562

3075 เข้าชม

...


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังกิจกรรมการเสวนา

ภายใต้โครงการทูตวัฒนธรรมชาวอเมริกัน โดยความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย


"เล่าเรื่อง เบื้องหลัง ภัณฑารักษ์ : Understanding the Role of Curators as a Profession" โดย ดร.โจแอนน์ ฮิปโปลิต ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกันแห่งชาติ สถาบันสมิธโซเนียน


 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. 
ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการทางทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจกรุณาเดินทางมาถึงก่อนเวลาบรรยาย 

   ดูบรรยากาศย้อนหลังการบรรยายได้ที่  https://youtu.be/LPX8SMv9paU

ข่าวและกิจกรรม