ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 (ศิษย์เก่าจิตรกรรม)


ข้อมูลเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2562

3076 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอร่วมแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข  เกิดเมื่อวันที่  31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2498

เข้าศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เมื่อปี 2520 (ศิลปะบัณฑิต จิตรกรรม)

เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ฯ  คนที่ 11 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

         ช่วงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาปริญญาได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการสอนศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่ามากมาย แสดงนิทรรศการทั้งกลุ่มและเดี่ยวอย่างต่อเนื่องและได้แสดงนิทรรศการเดี่ยวในประเทศญี่ปุ่น และแสดงงานกลุ่มมากมายหลายนิทรรศการ อีกทั้งได้สร้างสรรค์งานศิลปกรรมเพื่อส่งประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเสมอมา

 

คุณชิน ประสงค์ ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (ประติมากรรม)

ชิน ประสงค์  เกิดเมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2485

เข้าศึกษา ศิลปะบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณชิน ประสงค์ ได้รับการยกย่องเป็นประติมากรอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประติมากรรม และเป็นอดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร

ผลงานที่โดดเด่นคือ ปั้นประติมากรรมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน จ.จันทบุรี ออกแบบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง และอีกมากมาย

หนึ่งในไฮไลต์ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือ “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยง ประดับข้างพระจิตกาธาน ปั้นโดย ชิน ประสงค์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการส่วนประติมากรรม กรมศิลปากร

ผู้เคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปั้นคุณทองหลองและครอบครัวคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงมาแล้วรวม 13 ชิ้น

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอร่วมแสดงความยินดีในวาระที่ศิษย์เก่าได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561

 

 

ข่าวและกิจกรรม