ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ลงนามถวายพระพร


ข้อมูลเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

700 เข้าชม

...

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยตลอดไป  

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ทุกวัน ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

ข่าวและกิจกรรม