รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. (อายุไม่เกิน 25 ปี) Art and Paper Painting Contest 2017


ข้อมูลเมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2560

3071 เข้าชม

...

นายทินพัฒน์  ทาเครือ  รหัสนักศึกษา 01580044  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. (อายุไม่เกิน 25 ปี) ได้รับรางวัลมูลค่า 20,000.- บาท [โดยมอบเงินสดเป็นทุนการศึกษา 10,000.- บาท และอุปกรณ์ 10,000.- บาท] ในการประกวดแข่งขันวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 จัดโดย HHK Intertrade Co., Ltd. ในหัวข้อ : สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ 

รายละเอียดผลงาน

จากตาสู่หลาน

60x80 cm.

สีน้ำมันบนกระดาษแคนสัน

แนวความคิด : ในทุกๆ วันตาของข้าพเจ้าจะนั่งเล่าประวัติและงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงลำบากเพียงใด เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้อยู่ดีกินดี และสอนหลานๆ เกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อตามคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดิน

ข่าวและกิจกรรม