เปิดนิทรรศการ "ตัวตนแห่งสัมผัส"


ข้อมูลเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2562

768 เข้าชม

...

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. 

อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ (ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร)

และ คุณ เฉิน กว้าน ฝู่ (ผู้อํานวยการฝ่ายวัฒนธรรม สํานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป

ประจําประเทศไทย)

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยตุงไห่ ( Tunghai University ) ประเทศไต้หวัน 

โดยคณาจารย์จาก 2 มหาวิทยาลัยร่วมเเสดงผลงาน

"ตัวตนแห่งสัมผัส EXISTENCE SENSE"

ผลงานเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 2  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ชมฟรี วันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม