ขอเชิญชมนิทรรศการ เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย


ข้อมูลเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2562

703 เข้าชม

...

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ รักษาการณ์รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เปิดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัยเรื่อง


"เครื่องกระดาษจีน : จากพิธีกรรมสู่ศิลปะร่วมสมัย"

(JOSS : From Festive to Contemporary Art)

โดย อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ หมวดวิชาทัศนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการจัดแสดง 6 - 26 กุมภาพันธ์ 2562


เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี


ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ณ ห้อง Project Space I ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม