การสอบวิชาเฉพาะเปิดรับสมัคร 29 มกราคม -12กุมภาพันธ์ 62 นี้


ข้อมูลเมื่อ : 27 มกราคม 2562

711 เข้าชม

...

การสอบวิชาเฉพาะเปิดรับสมัคร


ในวันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2562 รอบวิชาเฉพาะ

เพื่อนำคะแนนที่สอบได้ไปใช้ในการตัดสินผล  รอบที่ 2 หรือ 3 หรือ 5 ตามเกณฑ์

 การคัดเลือกที่คณะวิชา/สาขาวิชากำหนด รายละเอียด คลิ๊กลิงค์

https://admissions1.su.ac.th/tcasschedule-2562/spsubject.pdf

ข่าวและกิจกรรม