พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปิน


ข้อมูลเมื่อ : 18 มกราคม 2562

3072 เข้าชม

...

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. มีพิธีเปิดงาน

 

"The Garden of Light สวนแห่งแสง" 

 

โดยผู้เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ Site Specific Art and Non-solid Media and Material

 

(ศิลปะกับพื้นที่เฉพาะจากวัสดุและสื่อที่ไม่คงรูป)

 

กับศิลปินและอาจารย์จาก China Academy of Art : Mr. Jing Zheng / Mr. Ruan Yuelai / Mr. Xu Ge


 และขอเชิญรับฟังศิลปินเสวนาในเวลา 16.00 น. ณ ห้องภาพยนตร์ ชั้น 3


ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


นิทรรศการจัดแสดง 18 - 25 มกราคม 2562


เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี


ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข่าวและกิจกรรม