บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด เข้ามอบปฏิทินปี 2562 กับนักศึกษาที่ได้รับทุน


ข้อมูลเมื่อ : 21 ธันวาคม 2561

710 เข้าชม

...

 

อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าต้อนรับตัวเเทนจากบริษัท กนกสิน เอ๊กปอร์ต อิมปอร์ต จำกัดรับมอบปฏิทินปี พ.ศ. 2562

    ซึ่งในทุกๆปี บริษัท กนกสิน เอ๊กปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคัดเลือกนักศึกษาทุนปีละ 12 คน

  ซึ่งภาพภายในปฏิทินเป็นภาพผลงานของนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีนี้ รูปแบบของปฏิทินในปีนี้ในหัวข้อ "การละเล่นของเด็กไทย" 

 

ข่าวและกิจกรรม