ศิลปินเสวนา และเปิดนิทรรศการนานาชาติโดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนและศิลปินในพำนัก


ข้อมูลเมื่อ : 04 ธันวาคม 2561

3074 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม กิจกรรม Artist Talkและพิธีเปิดนิทรรศการ

 

 "  ไม่เป็นไร, Dai Jyuo Bu, Mei Guan Xi "

 

>> จัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่  4 - 14 ธันวาคม 2561 <<

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

ชมฟรี  / ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม