กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560


ข้อมูลเมื่อ : 12 ตุลาคม 2560

3068 เข้าชม

...

บรรยากาศกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มอบหมายให้ทุกคณะวิชา จัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละวิชา อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแสดงศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคณะวิชาออกสู่สาธารณชน

กิจกรรมทางวิชาการและการแสดงของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ

1. กิจกรรมสาธิตการวาดภาพสดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประกอบดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ และนิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

2. กิจกรรม workshop ตามฐานปฏิบัติการทางเทคนิควาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม และการวาดภาพเหมือน

3. การแสดงของนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ชั้นปีที่ 1

ข่าวและกิจกรรม