นิทรรศการ WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT โดยนศ.และศิษย์เก่าสื่อผสม


Responsive image

04 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560

.WE DON'T KNOW WHAT ART IS. BUT, WE MAKE IT.
นิทรรศการศิลปะโดยนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร
* พิธีเปิดนิทรรศการวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. *
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
>> นิทรรศการจัดแสดง 4 - 23 ธันวาคม 2560 <<
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.30 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/


ข้อมูลเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2560 1252 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์