ไทย...ยังไง? นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์


Responsive image

03 พฤศจิกายน 2560 - 28 พฤศจิกายน 2560

ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ

"ไทย...ยังไง?"

การแสดงศิลปกรรมของนักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

* จัดแสดง 3 - 28 พฤศจิกายน 2560 *

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

*ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.

 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page : Psg Art Gallery


ข้อมูลเมื่อ : 03 พฤศจิกายน 2560 1655 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์