NOIR นัว ART THESIS 2016 นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมฯ ปี 2559


Responsive image

19 สิงหาคม 2560 - 09 กันยายน 2560

นิทรรศการศิลปนิพนธ์โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

"NOIR นัว ART THESIS 2016"

* จัดแสดง 19 สิงหาคม - 9 กันยายน 2560 *

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.

*ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ณ หอศฺลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

>> ภาพและข้อมูลนิทรรศการ

Facebook Page : Psg Art Gallery


ข้อมูลเมื่อ : 19 สิงหาคม 2560 1939 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์