นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ “2017 PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS”


Responsive image

14 พฤศจิกายน 2560 - 17 พฤศจิกายน 2560

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ
“2017 PACIFIC RIM INTERNATIONAL EXHIBITIONS”
นิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ
โดย Kongju National University ร่วมกับ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
>> นิทรรศการจัดแสดง 14-17 พฤศจิกายน 2560 <<
เวลา 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี*
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 034-275-030


ข้อมูลเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2560 1218 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์