ERIA ART THESIS EXHIBITION


Responsive image

05 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565

ERIA ART THESIS EXHIBITION

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 
ณ บริเวณหน้าลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
จัดแสดงถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 256

สามารถรับชมผลงานได้ทั้งหมด 5 หอศิลป์ ได้เเก่
  1. หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมเเละภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. หอศิลปะเเละการออกเเบบ คณะมัณฑนศิลป์
  3. หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร
  4. หอศิลป์ ณ บัานเจ้าพระยา
  5. RCAC BKKนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ชั้น 1

https://www.facebook.com/PSG74Artspace


ข้อมูลเมื่อ : 05 พฤษภาคม 2565 1039 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์