นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40


Responsive image

07 กันยายน 2566 - 25 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40
ร่วมกับเครือข่ายศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. (วันศิลป์ พีระศรี)


ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม 2566 347 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์