นิทรรศการ PRINTIFY 2023


Responsive image

07 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566

ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ
PRINTIFY 2023
 
นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
 
ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.
 
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร ชั้น 1
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
นิทรรศการจัดแสดงจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
(ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page: Psg Art Gallery
**************************************
 
ชมสูจิบัตรออนไลน์: http://www.finearts.su.ac.th/ebooksdetail.php?detail=69
 
 


ข้อมูลเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2566 613 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์