นิทรรศการศิลปกรรม “ไทยจ๋า” ครั้งที่ 2


Responsive image

07 สิงหาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “ไทยจ๋า” ครั้งที่ 2
ณ PSG Art Galley คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
จัดแสดงระหว่าง 7 – 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 -16.30 น.
(หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ)
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น.

นิทรรศการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยการรวมตัวของศิษย์เก่าภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 60 ซึ่งในปัจจุบันทุกท่านเป็นทั้งศิลปินอิสระ และอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เป็นการรวบรวมผลงานสร้างสรรค์โดยศิลปิน จำนวน 9 ท่าน ได้แก่ ขวัญชัย ลิไชยกุล, ชัยรัตน์ มงคลนัฏ,
ชวลิต อุ๋ยจ๋าย, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปรียาชนก เกษสุวรรณ, สิโรจน์ พวงบุพผา, สุชา ศิลปชัยศรี และอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์


ในการนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการ


ขอขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ)
อาจารย์สนั่น รัตนะ (ราชบัณฑิต)
รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์


ข้อมูลเมื่อ : 03 สิงหาคม 2566 858 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์