รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 18 ตุลาคม 2566

554 เข้าชม

...

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500.- บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดีคณะ จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2225 8991 อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/JOB2023-10-18-S-1-0701-506.pdf

ประกาศ