พระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยาการ รุ่นเพื่อสมทบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ผ่านภัยวิกฤตโควิด - 19


ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2564

548 เข้าชม

...
พระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยาการ รุ่นเพื่อสมทบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ผ่านภัยวิกฤตโควิด - 19
 
ประติมากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล
 
องค์พระพิฆเนศวรทั้งหมดได้ผ่านพิธีบวงสรวงและเทวาภิเษกแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ขณะนี้ทางคณะจิตรกรรมฯ กำลังดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
ผู้สั่งจองทุกท่านกรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของคณะจิตรกรรมฯ
เพื่อนัดหมายวันและสถานที่ในการรับองค์พระพิฆเนศวร
 
(โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมข้อมูลและดำเนินการติดต่อท่านภายหลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)
รับที่คณะจิตรกรรมฯ พระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม) / รับที่คณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ (กรุงเทพ) /
 
จัดส่งโดยเก็บค่าใช้จ่ายปลายทาง
* สำหรับการสั่งจองเพิ่มเติม ผู้สนใจกรุณารอติดตามข่าว โดยคาดว่าจะเปิดให้สั่งจองได้ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ