คำชี้แจงถึงมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการถูกล่วงละเมิดสิทธิและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน 2564

609 เข้าชม

...
คำชี้แจงถึงมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการถูกล่วงละเมิดสิทธิและการล่วงละเมิดทางเพศ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
แก้ไข
 

ประกาศ