โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแรกเข้าปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 28 มิถุนายน 2567

5323 เข้าชม

...
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567: บรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแรกเข้าปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2567 หัวข้อ “การหาข้อมูลเชิงคุณภาพจากห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์”
.
ขอขอบคุณ คุณโยธิน ครุฑพันธ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จากสำนักหอสมุดวังท่าพระ

รูปภาพเพิ่มเติม: Click

ผลงาน