โครงการ UOB Art Road Show; 15th UOB Painting of the Year


ข้อมูลเมื่อ : 21 มิถุนายน 2567

5331 เข้าชม

...

ขอบพระคุณวันดา ใจมา และโครงการ UOB Art Road Show; 15th UOB Painting of the Year มาบรรยาย และให้แรงบันดาลใจ พร้อมทั้งจัดเวิร์กชอปศิลปะให้กับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และน้องๆ ชั้นปีอื่นๆ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม)

ผลงาน