ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพ "วาดในวัง : 80 ปี แห่งการสร้างสรรค์"


ข้อมูลเมื่อ : 07 ตุลาคม 2566

740 เข้าชม

...

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพ "วาดในวัง : 80 ปี แห่งการสร้างสรรค์"

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เนื่องในวันครบรอบสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 ตุลาคม 2566

โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1KrmVEsRvE932cgKo7R15n6PQ9fJmDpNm/view?usp=sharing

ผู้มีรายชื่อจะต้องแสดงตัวพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน ลงทะเบียนภายในงานเพื่อรับอุปกรณ์ วันที่ 10 ตุลาคม เวลา 08:00 - 09:30 น. บริเวณใต้อาคารคณะจิตรกรรมฯ (ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี)
* การแต่งกาย : ชุดนักเรียน หรือเครื่องแบบที่ถูกต้องตามสถาบันการศึกษา

กติกาการประกวด
- ภายในงานจัดเตรียมกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2 (38x58 cm.) สำหรับวาดภาพให้กับผู้เข้าประกวด
- ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
- อุปกรณ์วาดภาพอื่น ๆ เช่น กระดานรอง ดินสอ ยางลบ สี และอุปกรณ์อื่น ๆ ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง
- อุปกรณ์ที่ผู้เข้าประกวดเตรียมมาจะต้องไม่เป็นสารเคมีอันตราย และเทคนิคที่ใช้จะต้องไม่ส่งผลรบกวนผู้เข้าประกวดท่านอื่น
- กำหนดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 3 ชั่วโมง (09:30 - 12:30 น.)
- ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากเสร็จกิจกรรม

*** ไม่รับ Walk-in สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครทางออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และไม่มีการใช้สิทธิ์แทนกันในทุกกรณี

#SilpakornUniversity #SU #Silpakorn #ทีมศิลปากร #OneSilpakorn #SilpakornShowcase #SUShowcase #DEK67 #TCAS67 #ทีมจิตรกรรม

ข่าวและกิจกรรม