คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์


ข้อมูลเมื่อ : 04 ตุลาคม 2566

771 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปี 2566

ข่าวและกิจกรรม