ขอเรียนเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง


ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2566

716 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ผลงานและแนวทางสร้างสรรค์ศิลปกรรมโดยศิลปินอินโดนีเซีย"

 
โดยความร่วมมือระหว่างคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจําประเทศไทย กิจกรรมภายใต้โครงการนิทรรศการ Blossoming Curiosity
 
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมสมัยเฉลิม คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม
 
* ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาและผู้สนใจเตรียมกระดาษและอุปกรณ์วาดภาพเบื้องต้น เข้าร่วมในกิจกรรมด้วย เพื่อใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับศิลปินชาวอินโดนีเซีย
 
ศิลปิน/วิทยากรรับเชิญจากประเทศอินโดนีเซีย
Bunga Jeruk
Erica Hestu Wahyuni
Galuh Tajimalela
Heri Dono
Jumaldi Alfi
Lini Natalini Widhiasi
Mola
Patu Surawijaya
Rendra Santana
Theresia Agustina S

ข่าวและกิจกรรม