ชวนอ่าน ในวาระครบรอบ 10 ปี วารสารศิลป์ พีระศรี ฉบับปฐมฤกษ์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556


ข้อมูลเมื่อ : 14 กันยายน 2566

3072 เข้าชม

...
ชวนอ่าน
ในวาระครบรอบ 10 ปี วารสารศิลป์ พีระศรี ฉบับปฐมฤกษ์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556
นอกเหนือจะเป็นฉบับแรกแล้ว ความน่าสนใจของฉบับนี้ยังมีเนื้อหาด้านศิลปะที่หลากหลายจากจำนวน 12 บทความ สามารถอ่านบทความทั้งหมดได้ที่

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/issue/view/10573

ข่าวและกิจกรรม