แจ้งรายชื่อและห้องสอบสำหรับนักศึกษาสอบเข้าในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563


ข้อมูลเมื่อ : 05 มีนาคม 2563

767 เข้าชม

   กำหนดการสอบเข้าคณะจิตรกรรมฯ ตามรายชื่อที่ผู้สมัครได้ผ่านรอบแรกมา กำหนดวันสอบในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563

ณ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิริธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวและกิจกรรม