โครงการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะกับ UOB


ข้อมูลเมื่อ : 10 เมษายน 2562

3067 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  

UOB ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

                 จัดโครงการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านศิลปะ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฐพร นิมมาลัยแก้ว และธิดารัตน์ จันทเชื้อ ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรม UOB ครั้งที่ 6   **ดูวิดีโอย้อนหลัง**เพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ สู่เวทีระดับอาเซียนกับศิลปินรุ่นพี่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมยูโอบี สนุกกับกิจกรรมเวิร์คชอป ที่ให้ทุกคนได้สร้างสรรค์งานศิลป์จากสิ่งของรอบตัว เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด UOB painting of the Year ครั้งที่ 10 ในปีนี้

อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่ ***กดตรงนี้****

ข่าวและกิจกรรม