ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการแสดงงานศิลปะของนักศึกษา


Responsive image

08 กันยายน 2566 - 28 กันยายน 2566

ขอเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการแสดงงานศิลปะของนักศึกษา "10 Steps" ครั้งที่ 4
โดยโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.
ปิดทุกวันเสาร์- อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ณ ชั้น2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 034-271379 Facebook Page Psg Art Gallery


ข้อมูลเมื่อ : 08 กันยายน 2566 319 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์