นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Y75 โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


Responsive image

08 พฤษภาคม 2566 - 26 พฤษภาคม 2566

นิทรรศการ “Y75 Art Thesis”
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Y75 โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ วังท่าพระ

และวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 26 พฤษภาคม 2566
- หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ วังท่าพระ
- หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมฯ ณ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม


ข้อมูลเมื่อ : 08 พฤษภาคม 2566 1077 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์