การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 36 มนุษย์ / โลก


Responsive image

15 กันยายน 2562 - 31 ตุลาคม 2562

การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 36
มนุษย์ / โลก

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 9.30 น.
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

(นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562)
ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน 2562 833 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์