นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 1971 หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมฯ


Responsive image

19 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์

1971 (หนึ่งก้าวเจ็ดสิบเอ็ด) โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561

 

เปิดงานครั้งที่ 1 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.

จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 17-30 เมษายน 2562

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

เปิดงานครั้งที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.

จัดแสดงผลงานตั้งแต่ 4 - 9 มิถุนายน 2562

เปิดให้เข้าชมวันอังคาร - อาทิตย์ 10.00 - 21.00 น. ชมฟรี, ปิดวันจันทร์

ณ ชั้น Library และ ชั้น 1-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร bacc ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page : Psg71

https://www.facebook.com/artthesis1971/

 


ข้อมูลเมื่อ : 19 มีนาคม 2562 1927 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์