ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงานร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยตงไห่ ประเทศไต้หวัน


ตัวตนแห่งสัมผัส EXISTENCE SENSE

ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


นิทรรศการจัดแสดง 6 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ชมฟรี

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Page : Psg Art Gallery