คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2562 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสาร 7 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562


ขอรับใบสมัคร+รายละเอียดด้วยตนเอง ที่ Art shop คณะจิตรกรรมฯ

หรือ ขอรับไฟล์ได้ที่ E-mail : psgartgallery@gmail.com
หรือ inbox Facebook Page : Psg Art Gallery

ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โดยวงเล็บมุมซองว่า PORTFOLIO หอศิลป์บรมราชกุมารี 2562


เอกสารเพื่อเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้
- แบบฟอร์มใบสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของศิลปิน
- ประวัติศิลปิน
- แฟ้มผลงานชุดที่จะนำมาแสดงเป็นภาพขนาด A4 พร้อมแนวความคิด (จำนวนอย่างน้อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง)
- ซีดีรูปภาพผลงานชุดที่จะนำมาแสดง .jpg (จำนวนอย่างน้อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง)
- สูจิบัตรการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)


สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ต้องการขอใช้พื้นที่จัดแสดงวิทยานิพนธ์ สามารถขอรับเอกสารและส่งแฟ้มผลงานได้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขช่วงเวลาจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์การยื่นขอเฉพาะนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ส่วนการจัดนิทรรศการเพื่อประเมินความคืบหน้า หรือส่งผลงานในชั้นเรียนที่ไม่ใช่วิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถจองพื้นที่ห้องส่งงาน (A+B) บริเวณโถงข้างลิฟท์ชั้น 1 โดยตรวจสอบตารางการจองได้ที่คุณเยาวพา แจะจันทร์ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 นครปฐม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ Art Shop คณะจิตรกรรมฯ หรือ
Facebook Page : Psg Art Gallery