ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ครั้งที่ 35


15 กันยายน 2561 - 12 ตุลาคม 2561

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 10.30 น.

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นิทรรศการจัดแสดง 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 16.30 น. ชมฟรี
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379
Facebook Page : Psg Art Gallery
E-mail : psgartgallery@gmail.com


ข้อมูลเมื่อ : 05 กันยายน 2561 1301 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์