ขอเชิญชมนิทรรศการ สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้ โดย จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์


Responsive image

05 เมษายน 2561 - 24 สิงหาคม 2561

ขอเชิญชมนิทรรศการ
สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้
โดย จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
>> 5 - 24 เมษายน 2561 <<
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.
*ชมฟรี* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
= Artist Talk เวลา 16.00 น. และ พิธีเปิดเวลา 17.00 น. =
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook Page : Psg Art Gallery


ข้อมูลเมื่อ : 20 มีนาคม 2561 1150 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์