หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ เปิดรับ PORTFOLIO เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ปี 61-62 ถึง 31 มีนาคม 61 นี้!


Responsive image

22 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดรับเอกสารขอใช้สถานที่เพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ปี 2561-2562 ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 1 - 2 อาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


>> ขอรับใบสมัครและยื่นเอกสาร <<
* 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 *


ขอรับใบสมัคร+รายละเอียดด้วยตนเอง หรือ ขอรับได้ที่
E-mail : psgartgallery@gmail.com
หรือ inbox Facebook Page : Psg Art Gallery
facebook.com/psgartgallerysilpakorn/


ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ มาที่
"สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000" โดยวงเล็บมุมซองว่า "PORTFOLIO หอศิลป์บรมราชกุมารี 2561"


เอกสารเพื่อเสนอประกอบการพิจารณา ดังนี้
- แบบฟอร์มใบสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของศิลปิน
- ประวัติศิลปิน
- แฟ้มผลงานชุดที่จะนำมาแสดงเป็นภาพขนาด A4 (จำนวนอย่างน้อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง)
- ซีดีรูปภาพผลงานชุดที่จะนำมาแสดง .jpg (จำนวนอย่างน้อย 30% ของผลงานที่จะจัดแสดงจริง)
- สูจิบัตรการแสดงผลงานที่ผ่านมา (ถ้ามี)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 034-271-379 (คุณญาณี)
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/


ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม 2561 1913 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์