ผลงานโดยคณาจารย์

ART for MIND
ปี 2566

รายละเอียด

โดยภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี

    ART for MIND โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อบำบัดสุขภาพทางใจแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและโครงการเยียวยาวิกฤต Covid-19 ครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้ศิลปะเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม ไม่ใช่เพียงแค่วงการศิลปะร่วมสมัย แต่ยังขยายผลไปสู่สาธารณชนในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

    ในปี พ.ศ.2562 ภาควิชาจิตรกรรมจัดโครงการ ART for MIND ครั้งที่1 ที่โรงพยาบาลปทุมธานีพร้อมกับการระบาดของ Covid-19 ด้วยเจตนาเพื่อเยียวยาจิตใจของผู้ป่วย คุณหมอและพยาบาล ผู้ต้องรับผลกระทบและเป็นแนวหน้าต่อสู้กับโรคร้าย ต่อมาในปี พ.ศ.2563 ภาควิชาได้จัดโครงการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลคลองหลวง ด้วยความร่วมมือกับบริษัทบางกอกกล๊าสและในปี พ.ศ.2565 นี้ ภาควิชาจิตรกรรมได้สานต่อโครงการโดยความร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และโรงพยาบาลปากช่องนานา พร้อมทั้งผู้สนับสนุนสำคัญคือมูลนิธิเอสซีจี มอบทุนให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเยียวยาวิกฤตทางเศรษกิจท่ามกลางภาวะการระบาดของ Covid-19 ที่ยังคงอยู่ เนื้อหาหลักของโครงการคือการนำผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไปจัดแสดงติดตั้ง ณ พื้นที่ของโรงพยาบาลปากช่องนานาโดยหวังสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วย คุณหมอและพยาบาล ได้รู้สึกผ่อนคลายไปกับภาพทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงามร่มเย็น

    คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบคุณภาควิชาจิตรกกรมที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการบริการวิชาการด้วยความปรารถนาดีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินโครงการครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จไปด้วยดี ตลอดจนหน่อยงานความร่วมมือมากมายที่ช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ สุดท้ายนี้ขอร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยและความยากลำบากจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ด้วยจิตใจและพละกำลังที่เข้มแข็งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี
คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์