ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา


ข้อมูลเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2566

551 เข้าชม

...

ประกาศ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (2-4-01-45) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ วังท่าพระ  อ่านประกาศ: http://www.finearts.su.ac.th/announce/JOB2023-07-04.pdf

ประกาศ