th

คณะจิตรกรรมฯ จัดการสาธิตภาพพิมพ์และวาดภาพในงาน "ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4"


ข้อมูลเมื่อ : 28 สิงหาคม 2560

998 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกิจกรรมในงาน "ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 โดยการจัดสาธิตการทำภาพพิมพ์และการวาดภาพเหมือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสขั้นตอนการทำงานศิลปะด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังได้ชมสาธิตการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 อีกด้วย

ผลงาน