คณะจิตรกรรมฯ จัดการสาธิตภาพพิมพ์และวาดภาพในงาน "ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4"

ข้อมูลเมื่อ 28 สิงหาคม 2560

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกิจกรรมในงาน "ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 โดยการจัดสาธิตการทำภาพพิมพ์และการวาดภาพเหมือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสขั้นตอนการทำงานศิลปะด้วยตนเอง พร้อมทั้งยังได้ชมสาธิตการเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 อีกด้วย