นักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์จากประเทศเม็กซิโก

ข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดนานาชาติ

นายคิด จิรชัยสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5คว้ารางวัล First Prize

จากการประกวด The III International Biennial of Print

"Jose Guadalupe Posada" ประเทศเม็กซิโก ได้รับเงินรางวัล 10,000 USD

จากผลงานที่ชื่อว่า "Protection" เทคนิคเมสโซทินท์

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

 

>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Page : Graphic Arts Department, Silpakorn University