th

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว 2 ตำแหน่ง


ข้อมูลเมื่อ : 04 ตุลาคม 2562

106 เข้าชม

...

     คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 ตุลาคม 2562 

 1. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานช่างบำรุงด้านสาธารณูปโภค) สังกัดงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท  วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯ 

 2. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานหอศิลป์และกิจการพิเศษ) สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถในการจัดการระบบงานในหอศิลป์ สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก  การจัดการข้อมูลนิทรรศการ ฯ 

รับและส่งใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ มหาวิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1-24 ตุลาคม 2562 ในวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30 น.โทรศัพท์ 034-271379 ฝ่ายบุคลากร  **เว้นวันหยุดราชการ

   สามารถดาวโหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่  รายละเอียดของงาน

   ดาวโหลดใบสมัคร >> กดตรงนี้ <<

ข่าวและกิจกรรม