th

ขอเชิญชมนิทรรศการ 2 สถาบัน


ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม 2562

126 เข้าชม

...

โครงการแสดงนิทรรศการความร่วมมือ

ระหว่าง

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยตุงไห่ ( Tunghai University ) ประเทศไต้หวัน 

โดยคณาจารย์จาก 2 มหาวิทยาลัยร่วมเเสดงผลงาน 

พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. 

 

ผลงานเริ่มจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี ชั้น 2  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ชมฟรี วันจันทร์ - วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 

 

ข่าวและกิจกรรม