th

นิทรรศการ "ปรับตัวเพื่ออยู่รอด" [SURVIVING]


Responsive image

15 กันยายน 2563 - 15 ตุลาคม 2563

เมื่อเช้าวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานนิทรรศการ "ปรับตัวเพื่ออยู่รอด" [SURVIVING]
โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 37

จัดแสดง ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 – 12 ตุลาคม 2563 ณ PSG Art Gallery
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

-


ข้อมูลเมื่อ : 11 กันยายน 2563 156 เข้าชม

นิทรรศการหอศิลป์